Ocena oddziaływania na środowisko

Raporty oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza, analizy emisji hałasu

Outsourcing środowiskowy

Pozwolenia, sprawozdania, opłaty środowiskowe, ewidencja odpadowa